Malaka talablari

60112400-Professional ta’lim: Qishloq xo‘jaliginimexanizatsiyalashtirish

60112400-Professional ta’lim: (Yer kadastri va yertuzish)

60420100-Yurisprudensiya (traschegaraviy suvmunosabatlari)

60711300-Metrologiya, standartlashtirish va mahsulotsifati menejmenti (qishloq va suv xo‘jaligida)

60713300-Aerokosmik texnologiyalar va barqarorrivojlanish (faoliyat turlari bo‘yicha)

60722700-Yerni masofaviy zondlashda innovatsiontexnologiyalar

60722800-Kadastr (xududlar davlat kadastri)

60730900-Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida)

60810100-Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish

60810300-Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis

60810400-Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika vatexnologiyalarni qo‘llash

60812300-Suv xo‘jaligi va melioratsiya

60812400-Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish

60812500-Gidrotexnika inshootlari va nasosstansiyalaridan foydalanish

60812600-Meliorativ gidrogeologiya

60812900-Suv ta’minoti muhandislik tizimlari

60813000-Suv xo‘jaligida innovatsion texnologiyalar vaulardan foydalanish

60813100-Yer kadastriva yer tuzish


70530804-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

70710401-Atrof-muhit muhofazasi (qishloq va suvxo‘jaligida)

70710801-Gidroenergetika

70722601-Geodeziya va geoinformatika

70722702-Aerokosmik texnologiyalar va barqarorrivojlanish (qishloq va suv xo‘jaligida)

70730901-Gidrotexnika inshootlari (inshootlar turibo‘yicha)

70810101-Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish(tarmoqlar bo‘yicha)

70810502-Suv xo'jaligida intelektual o'lchashtizimlari va asboblari

70812302-Meloratsiya va sug'orma dexqonchilik

70810601-Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish

70812304-Qishloq xo'jaligida suv taminoti muhandisliktizimlari va inshoatlari

70812306-Suvtejamkor sug‘orish texnologiyalari

70812307-Suv resurslaridan mukammal foydalanish vaboshqarish

70812401-Gidromelioratsiya ishlarinimexanizatsiyalashtirish

70812501-Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish,ularning ishonchliligi va xavfsizligi

70812502-Nasos stansiyalaridan foydalanish vaqurilmalaridan foydalanish va tashxisi