Ilmiy kengashlar

ILMIY KENGASHLAR

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda qabul qilingan “Iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi PQ-42-sonli hamda universitet kengashi qarorlariga muvofiq 2022 yilda universitetda 6 ta ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashlar tashkil etilib, ularda iqtisodiyot, texnika, fizika-matematika va biologiya fanlari boʼyicha fan doktorlari (DSc) va falsafa doktorlari (PhD) ilmiy darajalarini olish uchun dissertatsiya himoyalarini oʼtkazishga ruxsat berilgan.​

Ilmiy kengashlar roʼyxati:

1. “TIQXMMI” MTU huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.01.2020.I.10.03 raqamli ilmiy kengash

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi (iqtisodiyot fanlari)

08.00.04 – Qishloq xoʼjaligi iqtisodiyoti 

Kengash raisi  Q.А. Chariev

Kengash kotibi I.O. Yunusov 

2. “TIQXMMI” MTU huzuridagi ilmiy  darajalar  beruvchi  DSc.03/30.12.2019.T.10.01 raqamli ilmiy kengash

05.05.07 - Qishloq xoʼjaligida elektr texnologiyalar va elektr uskunalar

05.07.01  –  Qishloq  xoʼjaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq   xoʼjaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

05.07.02  –  Qishloq  xoʼjaligi va melioratsiya texnikalarini ishlatish, tiklash va taʼmirlash 

Kengash raisi     B.S. Mirzaev

Kengash kotibi   U.T. Quziev 

3. “TIQXMMI” MTU huzuridagi ilmiy darajalar  beruvchi  DSc.03/30.12.2019.T.10.02 raqamli ilmiy kengash

05.09.06 – Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

05.09.07 - Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

06.01.02 - Melioratsiya va sugʼorma dehqonchilik

06.01.10 - Yer tuzilishi, kadastr va yer monitoringi (texnika fanlari boʼyicha)

Kengash raisi     T. Z. Sultanov

Kengash kotibi   F.А. Gapparov 

4. “TIQXMMI” MTU huzuridagi ilmiy  darajalar  beruvchi DSS.03/26.05.2022.T.l 05 raqamli ilmiy kengash

05.01.11 - “Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt” (texnika fanlari);

05.01.03 – “Informatikaning nazariy asoslari” (texnika fanlari);

05.01.02 - “Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash” (texnika fanlari);

05.01.08 - “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish” (texnika fanlari)

Kengash raisi     I.S. Mamatov

Kengash kotibi   D.Q. Bekmuratov 

5. “TIQXMMI” MTU huzuridagi ilmiy darajalar  beruvchi  DSc.03/31.03.2022.T/FM.l0.04 raqamli ilmiy kengash

01.04.02 - “Nazariy fizika” (fizika-matematika fanlari)

01.03.01- “Аstranomiya”  (fizika-matematika fanlari)

05.01.07 – “Matematik modellashtirish. Sonli usullar   va dasturlar majmui” (fizika-matematika fanlari, texnika fanlari)

 Kengash raisi     B.J. Аxmedov

Kengash kotibi   E.X. Karimbaev 

6. “TIQXMMI” MTU huzuridagi ilmiy  darajalar  beruvchi  PhD.03/14.07.2022.B/QX.10.06  raqamli ilmiy kengash

03.00.04 – “Mikrobiologiya va virusalogiya”

03.00.12 – “Biotexnologiya” 

Kengash raisi     D.R. Egamberdieva

Kengash kotibi   F. Eshboev