Ilmiy seminarlar

1. DSc.03/30.19.2019.T.10.01 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha:

05.05.07 - Qishloq xo‘jaligida elektr texnologiyalar va elektr uskunalar;

05.07.01 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq  xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash;

05.07.02 - Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya texnikalarini ishlatish, tiklash va ta'mirlash ixtisosliklari bo‘yicha himoyalar o‘tkazilgan.

2022 yil Ilmiy seminarda jami 12 nafar izlanuvchilar, jumladan: 10 nafar falsafa doktori (PhD) va 2 nafar fan doktori (DSc) o‘z ilmiy ishlarini himoya qilganlar.

2. DSc.03/30.12.2019.T.10.02 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha:

05.09.06 - Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi;

05.09.07 - Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi;

06.01.02 -  Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik;

06.01.10 - Yer tuzilishi, kadastr va yer monitoringi (texnika fanlari bo‘yicha) ixtisosliklari bo‘yicha himoyalar o‘tkazilgan.

2022 yil Ilmiy seminarda jami 19 nafar izlanuvchilar, jumladan: 16 nafar falsafa doktori (PhD) va 3 nafar fan doktori (DSc) o‘z ilmiy ishlarini himoya qilganlar.

3. DSc.03/30.01.2020.I.10.03 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha:

08.00.04 - Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti;

06.01.10 - Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi (iqtisodiyot fanlari) ixtisosliklari bo‘yicha himoyalarni o‘tkazilgan.

2022 yil Ilmiy seminarda jami 7 nafar izlanuvchilar falsafa doktori (PhD) ilmiy ishlarini himoya qilganlar.

4. DSc.03/31.03.2022.T/FM.l0.04 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha:

01.04.02 - “Nazariy fizika” (fizika-matematika fanlari);

05.01.07 – “Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui” (fizika-matematika fanlari, texnika fanlari) ixtisosliklari bo‘yicha himoyalar o‘tkazilgan.

2022 yil Ilmiy seminarda jami 6 nafar izlanuvchilar, jumladan: 4 nafar falsafa doktori (PhD) va 2 nafar fan doktori (DSc) o‘z ilmiy ishlarini himoya qilganlar.

5. DSS.03/26.05.2022.T.l0.05 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha:

05.01.11 - “Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt” (texnika fanlari);

05.01.03 – “Informatikaning nazariy asoslari” (texnika fanlari);

05.01.02 - “Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash” (texnika fanlari);

05.01.08 - “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish” (texnika fanlari) ixtisosliklari bo‘yicha himoyalar o‘tkazilgan.

6. “PhD.03/14.07.2022.B/QX.10.06 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha:

03.00.04 – “Mikrobiologiya va virusalogiya”;

03.00.12 – “Biotexnologiya” ixtisosliklari bo‘yicha himoyalarni o‘tkazilgan.