Elektron ilmiy arxiv

Аxborot-resurs markazining Elektron axborot resurslari boʼlimi tomonidan asosiy kutubxona – bibliografiya jarayonlarini avtomatlash-tirish ishlari – Аvtomatlashtirilgan kutubxona axborot tizimi “IRBIS” asosida amalga oshirilgan. Tizim asosida elektron katalog hamda quyidagi maʼlumot bazalari yaratilgan:

TIQXMMI MTU elektron katalogi maʼlumotlar bazasida - 55.188 nomda oʼquv, oʼquv-uslubiy, ilmiy, badiiy va boshqa turdagi adabiyotlarning elektron katalogi (bibliografik yozuvlari) mavjud;

TIQXMMI MTU elektron kutubxonasi maʼlumotlar bazasida - 23.611 nomda oʼquv, oʼquv-uslubiy, ilmiy, badiiy va boshqa turdagi adabiyotlarning elektron katalogi va ularning toʼliq matnlari joylashtirilgan;

Gazeta va jurnallarning elektron maʼlumotlar bazasida davriy nashrlarning va davriy nashr maqolalarining 17685 nomda elektron katalogi, shu jumladan 11618 nomdan ziyod toʼliq matni joylash-tirilgan.